Sprzedaż pasz i dodatków paszowych oraz doradztwo w zakresie żywienia zwierząt

Lizawki solne

Lizawka solna „Lisal”

Oferujemy lizawki solne wyprodukowane przez kopalnie soli w Kłodawie.

Przeznaczone dla zwierząt intensywnie rosnących a w szczególności krów o wysokiej wydajności mlecznej oraz owiec i kóz w okresie laktacji do czasu odsadzenia jagniąt i koźląt.

Waga jednej kostki to 10kg

Lizawka solna „Lisal M”

Oferujemy lizawki solne z mikroelementami wyprodukowane przez kopalnie soli w Kłodawie.

Przeznaczone dla zwierząt intensywnie rosnących a w szczególności krów o wysokiej wydajności mlecznej oraz owiec i kóz w okresie laktacji do czasu odsadzenia jagniąt i koźląt.

Waga jednej kostki to 10kg

Lizawka solna „Multi-Lisal Se”

Oferujemy lizawki solne z mikroelementami + Seleniem wyprodukowane przez kopalnie soli w Kłodawie.

Przeznaczone dla zwierząt intensywnie rosnących a w szczególności krów o wysokiej wydajności mlecznej oraz owiec i kóz w okresie laktacji do czasu odsadzenia jagniąt i koźląt.

Waga jednej kostki to 10kg

LONOLICK UNIVERSAL (NONGMO)

Uzupełnienie składników mineralnych i witamin dla wszystkich grup technologicznych.

CECHY
• Możliwość samouzupełniania przez zwierzęta związków mineralnych, witamin oraz pierwiastków śladowych 
• Dzięki obecności cukrów lizawka jest chętnie pobierana 
• Przeznaczona dla wszystkich grup technologicznych bydła 
• Możliwość zastosowania na pastwisku

LONOLICK SHEEP (NONGMO)

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla owiec.

CECHY: 
• Pełne pokrycie potrzeb pokarmowych na związki mineralne i witaminy 
• Nie zawiera miedzi 
• Możliwość zastosowania na pastwisku